2018
Ruimte voor wonen: de resultaten van het WoON2018 interactief.
Ruimte voor wonen: de resultaten van het WoON2018 interactief. De kernpublicatie over het WoON2018, die in opdracht van BZK door Companen is gemaakt, heeft als titel Ruimte" voor wonen. Het rapport bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse Woningmarkt in 2018.
vwo in 2018 Examenblad. logo rijksoverheid.nl. Vergrootglas. User. Nieuw. Eerder. Eerder. Officiële publicaties. Verder. Wetgeving. Terug naar boven.
13 juni 2018. Normering havo en vwo 1e tijdvak 2018. 12 juni 2018. Videoregistratie presentatie N-term, geslaagd of niet? 18 mei 2018. Reactie CvTE op melding LAKS zelfde opgaven in vwo SK 2018 en SK havo 2016. 15 mei 2018.
Trends en Cijfers 2018 Kennisbank Openbaar Bestuur.
Trends en Cijfers 2018. Search the site. Auteurs: Ministerie van BZK. Ministerie van BZK. Rapport September 2018 64 pagina's.' Downloaden pdf, Rapporten 993 KB. Trends en Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK.
Trade fair for modern working environments ORGATEC. Element 13300. Element 12300. Element 13300. Element 12300.
Impressions of ORGATEC 2018. Experience innovations, new products and all kinds of exciting ideas Through its various themes, ORGATEC 2018 sheded light on the interplay between working environments and work culture and showcased forward-thinking ideas for new workplace design. Impressions of ORGATEC 2018.
Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor.
Daarnaast besteedt de editie van 2018 ook aandacht aan het inkomen van jongeren en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland. Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Friesland Leeuwarden: dé culturele hotspot Friesland.nl.
Carousel, gebruik pijltjestoetsen om te navigeren. Arcadia: Het vervolg op 2018. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Leeuwarden was met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Een jaar lang werkten we, door middel van kunst en cultuur, aan een provincie die we met trots door konden geven aan volgende generaties.
TU Delft Strategisch Kader 2018-2024.
Begin 2018 heeft de TU Delft een nieuwe instellingsstrategie voor de komende jaren gepresenteerd: het Strategisch Kader 2018-2024. Dit Strategisch Kader dient als een kompas voor de TU Delft en biedt richtlijnen voor de talloze grote en kleine beslissingen die op elk niveau en binnen elk onderdeel van de universiteit moeten worden genomen.
Actieplan Open Overheid 2018-2020 Expertisepunt Open Overheid.
Er vonden er in het najaar van 2017 verschillende consultatiebijeenkomsten plaats en kwam het stakeholderforum voor het eerst bij elkaar. UPDATE: Op 18 oktober 2018 werd het derde Actieplan Open Overheid gepresenteerd. Bekijk hier het derde Actieplan Open Overheid: open moet het zijn!
Jaarverslag 2018 Hoge Raad der Nederlanden.
Bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Ede.
We zien boeren als voedselproducenten én beheerders van het landschap. We ondersteunen boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen of omvormen. We gebruiken het landelijk gebied om de internationale kennis over voeding en grote ruimtelijke veranderingen in de praktijk te brengen.
Uitspraak 201309296/5/R3 Raad van State.
Bij arrest van 30 januari 2018, appellante, ECLIEUC201844: hierna: het arrest heeft het Hof de gestelde vragen beantwoord. appellante en de raad hebben een reactie op het arrest ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 april 2018, waar appellante, vertegenwoordigd door mr.
AVG Cookiemelding.

Contacteer ons