2018
Ruimte voor wonen: de resultaten van het WoON2018 interactief.
Ruimte voor wonen: de resultaten van het WoON2018 interactief. De kernpublicatie over het WoON2018, die in opdracht van BZK door Companen is gemaakt, heeft als titel Ruimte" voor wonen. Het rapport bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse Woningmarkt in 2018.
optimalisatie
OM Jaarbericht 2018 Jaarverslag Openbaar Ministerie.
Zoeken binnen Openbaar Ministerie Zoek. OM Jaarbericht 2018. De criminaliteit in 2018 werd gekenmerkt door taaie ondermijnende criminaliteit met bedreigende effecten in de samenleving die we volstrekt niet willen, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.
linkbuilding
Trends en Cijfers 2018 Kennisbank Openbaar Bestuur.
Trends en Cijfers 2018. Search the site. Auteurs: Ministerie van BZK. Ministerie van BZK. Rapport September 2018 64 pagina's.' Downloaden pdf, Rapporten 993 KB. Trends en Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK.
Trade fair for modern working environments ORGATEC. Element 13300. Element 12300. Element 13300. Element 12300.
Impressions of ORGATEC 2018. Experience innovations, new products and all kinds of exciting ideas Through its various themes, ORGATEC 2018 sheded light on the interplay between working environments and work culture and showcased forward-thinking ideas for new workplace design. Impressions of ORGATEC 2018.
Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor.
Daarnaast besteedt de editie van 2018 ook aandacht aan het inkomen van jongeren en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland. Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Friesland Leeuwarden: dé culturele hotspot Friesland.nl.
100 dagen kunst en cultuur in Friesland in 2022. De organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia. Dit vervolg op LF2018 bestaat uit een 100 dagen durend cultureel programma, waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de toekomst van mienskip maatschappij, landschap en erfgoed.
TU Delft Strategisch Kader 2018-2024.
Begin 2018 heeft de TU Delft een nieuwe instellingsstrategie voor de komende jaren gepresenteerd: het Strategisch Kader 2018-2024. Dit Strategisch Kader dient als een kompas voor de TU Delft en biedt richtlijnen voor de talloze grote en kleine beslissingen die op elk niveau en binnen elk onderdeel van de universiteit moeten worden genomen.
Actieplan Open Overheid 2018-2020 Expertisepunt Open Overheid.
Er vonden er in het najaar van 2017 verschillende consultatiebijeenkomsten plaats en kwam het stakeholderforum voor het eerst bij elkaar. UPDATE: Op 18 oktober 2018 werd het derde Actieplan Open Overheid gepresenteerd. Bekijk hier het derde Actieplan Open Overheid: open moet het zijn!
Jaarverslag 2018 Hoge Raad der Nederlanden.
Rapport De Staat van het Onderwijs 2018 Onderwijsverslag over 2016/2017 Rapport Inspectie van het onderwijs.
Dit deelrapport bevat het hoofdstuk voortgezet speciaal onderwijs van het rapport De Staat van het Onderwijs 2018. Deelrapport De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2018. Dit deelrapport bevat het hoofdstuk middelbaar beroepsonderwijs mbo van het rapport De Staat van het Onderwijs 2018.
Uitspraak 201309296/5/R3 Raad van State.
Bij arrest van 30 januari 2018, appellante, ECLIEUC201844: hierna: het arrest heeft het Hof de gestelde vragen beantwoord. appellante en de raad hebben een reactie op het arrest ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 april 2018, waar appellante, vertegenwoordigd door mr.
Kerncijfers Mobiliteit 2018 Document onderzoekspublicatie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
Zoeken binnen Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Zoek. Kerncijfers Mobiliteit 2018. In Kerncijfers Mobiliteit 2018 zet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM compact de belangrijke ontwikkelingen rond de mobiliteit in Nederland op een rij. Download Kerncijfers Mobiliteit 2018 1/2. PDF document 20 pagina's' 984 kB.

Contacteer ons